در چند روز آینده، 8 مرکز مخابراتی با اختلال همراه است

تا ۳ روز آینده؛ ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی اختلال دارد.

در چند روز آینده، 8 مرکز مخابراتی با اختلال همراه است

ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان تا ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید محسنیان، شهید زارعی، شهرستان قدس، وایین، جماران، پیروزی، سلمان فارسی و احمدآباد مستوفی در حال انجام است.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره های ۶۶۷۸ الی ۶۶۸۲ در محدوده خیابان های شادآباد، سعیدآباد، انصاری، الغدیر شمالی، برادران و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۷ در محدوده اتوبان حکیم، اتوبان کرج، شهید باکری و بلوار الهام تا فردا با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده بلوار بهاران، وحدت، قره داغی، احمدی و مرکز مخابرات وایین با پیش شماره های ۶۵۳۰ الی ۶۵۳۲ در محدوده خیابان های ایثار، میلاد ۱ تا ۴ و سپاه به مدت ۷۲ ساعت و مرکز مخابرات جماران به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.  

درهمین حال با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های ۳۳۳۰ الی ۳۳۳۶، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۲۵، ۳۶۶۰ در محدوده خیابان های ۱۷ شهریور، شهید خشکبارچی، شهید منتظری و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۶۶۵، ۲۶۷۶ در محدوده بلوار فرحزادی، ارغوان غربی و در مرکز مخابرات احمدآباد مستوفی با پیش شماره ۵۶۷۱ در محدوده خیابان های ولی عصر جنوبی، سیزده آبان، دمبادامی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه