نرم‌افزار دولت همراه، هر آنچه که شما نیاز دارید!

معاون وزیر ارتباطات از ارائه نرم‌افزاری کاربردی مورد نیاز شهروندان که در قالب نرم‌افزار دولت همراه ارائه می‌شود، خبر داد.

نرم‌افزار دولت همراه، هر آنچه که شما نیاز دارید!

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اپلیکیشن‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم گیج‌کننده خواهد بود و به زودی در رونمایی از دولت همراه تمامی اپلیکیشن‌های خدماتی پشت اپلیکیشن‌ دولت همراه ارائه می‌شوند.

به گزارش عصر ارتباط، رسول سرائیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها با حضور وزیر و دستگاه های متولی در وزارت ارتباطات با اشاره به رونمایی نرم افزار دولت همراه در آینده‌ نزدیک گفت: اپلیکیشن‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم، پشت اپلیکیشن دولت همراه ارائه خواهد شد و ارائه اپلیکیشن‌های متعدد به تنهایی برای شهروندان گیج‌کننده است. با اجرای پروژه خدمات دولت همراه، سرویس «کارپوشه ملی ایرانیان» را برای مردم راه اندازی می کنیم تا هر ایرانی برای تعاملات دولتی خود از یک بستر واحد استفاده کند.

وی گفت: از سوی دیگر در دولت همراه، امکان خوبی به عنوان کارگشای ایرانیان دیده شده که بستر دریافت ارائه خدمت برای شهروندان خواهد بود و به صورت یکپارچه و منسجم، شهروندان یک بستر ارتباطی برای نیازهای خود خواهند داشت. 

وی تاکید کرد: این پلتفرم، امکان دریافت خدمت دولتی برای شهروندان را به صورت یکپارچه و منسجم فراهم می کند و از دستگاه‌های دولتی می خواهیم که اپلیکیشن خدمت خود را از طریق این پلتفرم ارائه کنند.

سرائیان با بیان اینکه با فراگیرشدن ابزارهای فناوری، دیگر خدمات فیزیکی پایدار نخواهند بود و مطالبه ایجاد محیط فیزیکی و کارمند فیزیکی از دولت، جوابگو نیست، گفت: برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان از مراکز داده دستگاه‌های دولتی می خواهیم که به مرکز تبادل ترافیک وزارت ارتباطات (GSB) متصل شوند و علاوه بر اطلاعات و دیتای خود، در جهت تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها نیز اقدام کنند.