این گجت را بپوشید و سلامت باشید!

محققان گجتی ساخته‌اند که در قوس کف پا قرار می‌گیرد. این گجت با اعمال فشار به قوس پا به بهبود فشار خون در اندام‌های پایینی بدن و در نتیجه ترمیم زخم‌ها و کاهش تورم کمک کند.

این گجت را بپوشید و سلامت باشید!

به تازگی محققان یک گجت پوشیدنی جدید ساخته اند. این گجت کهFootbeat نام دارد شامل یک موتور کوچک اما قدرتمند است که به طور چرخه وار و دقیق به قوس کف پا فشار وارد می کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این گجت در کفی کفش یا به طور یک کفش عرضه می شود. Footbeat می تواند با بهبود گردش خون در بخش اندام‌های پایینی بدن فرایند ترمیم زخم‌های بدن را سرعت بخشد و موادی مانند لاکتات را از بدن خارج کند. به همین دلیل می توان این گجت را قلبی برای پا نیز نامید.

این گجت برای افرادی مناسب است که دچار تورم، نارسایی وریدی، انسداد لنف، فاسیات پاستار، زخم‌های پا و نوروپاتی محیطی هستند.

درهرحال این دستگاه در بخش قوس کف پا قرار می گیرد. هنگامیکه گجت روشن می شود، یک پمپ در فواصل زمانی مشخص فشاری به پا وارد می کند. میزان فشار پمپ معادل فشاری است که هنگام راه رفتن و دویدن به پای فرد وارد می شود. البته هنگامیکه کاربر راه می رود، می تواند گجت را  خاموش کند.

آزمایش‌های کلینیکی نشان داده این گجت بسیارکارآمد است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه