خلق داروهای جدید با کمک چاپگرهای سه‌بعدی

ایده چاپ انواع کالا با استفاده از چاپگرهای سه بعدی دیگر پدیده عجیبی نیست. اما این فناوری چنان پیشرفت کرده که از آن برای ترکیب محصولات دارویی و خلق داروهای جدید استفاده می شود.

خلق داروهای جدید با کمک چاپگرهای سه‌بعدی

 محققان دانشگاه گلاسکو روش جدیدی برای تولید دارو با استفاده از چاپگرهای سه بعدی ابداع کرده‌اند. آنها با استفاده از برخی ترکیبات اولیه که برای تولید دارو استفاده می شود و کاربرد چاپگرهای سه بعدی برای درهم آمیختن این ترکیبات موفق به تولید دارویی به نام باکوفن شده‌اند که برای باز کردن عضلات گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محققان به همین شیوه داروهای دیگری نیز تولید کرده اند که از جمله آنها می‌توان به دارویی برای حل مشکل رفلاکس اسید معده اشاره کرد. با استفاده از این شیوه می توان به سرعت و بر حسب نیاز آنی بیمار داروهایی را تولید کرد که ممکن است در بازار موجود نباشند.

فناوری یادشده در نواحی دورافتاده و محروم نیز که کمتر دارای داروخانه هستند، قابل استفاده است. ممکن است در آینده این نوع چاپگرهای سه بعدی در ماموریت های فضایی به همراه فضانوردان به فضا فرستاده شوند تا در شرایط بحرانی داروهای مورد نیاز این افراد تولید شود.

با تکمیل چاپگر یاد شده و به روزرسانی آن می توان از این شیوه منحصر به فرد برای تولید داروهای خاص در مقیاس انبوه هم استفاده کرد.