اتوبوسی که 20 ثانیه شارژ می‌شود، 2 کیلومتر راه می‌رود!

یکی از دانشگاه‌های سنگاپور اتوبوسی ساخته که فرایند شارژ آن ۲۰ ثانیه طول می‌کشد. این وسیله نقلیه با هر شارژ می‌تواند مسافت ۳۰ کیلومتر را طی کند.

اتوبوسی که 20 ثانیه شارژ می‌شود، 2 کیلومتر راه می‌رود!

 دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور مشغول آزمایش یک اتوبوس الکتریکی است که شارژ آن فقط ۲۰ ثانیه طول می‌کشد.این اتوبوس که NTU-Blue Solutions Flash Shuttle نام گرفته  ۲۲ صندلی دارد و شرکتBlueSG آن را ساخته است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، البتهNTU-Blue Solutions Flash Shuttle مجهز به باتری است و در صورت نیاز با کمک آن می‌تواند ۳۰ کیلومتر را طی کند. اما در درجه اول برای حرکت از نیروی الکتریسیته ابرمخزن‌هایی کمک می‌گیرد که طی ۲۰ ثانیه شارژ می‌شوند. فرایند شارژ در ایستگاه‌های اتوبوس و هنگام سوار و پیاده شدن مسافران انجام می‌شود.

فرایند شارژ به وسیله یک بخش اتصال تلسکوپی انجام می‌شود. اتوبوس با هر بار شارژ می‌تواند فقط ۲ کیلومتر طی کند. به همین دلیل ایستگاه‌های اتوبوس با توجه به این موضوع ساخته شده‌اند.

 به گفته شرکت تولید کننده، هزینه تولید و راه اندازی این نوع اتوبوس بسیار کمتر از ترامواهای الکتریکی معمول است. در حال حاضر قرار است این اتوبوس به مدت دوسال آزمایش شود.