نامه‌ای که همچنان برای گوگل دردسرساز است!

تعدادی از کارمندان حامی تنوع جنسیتی و قومی در گوگل توسط گروه کوچکی از همکاران خود در داخل این شرکت مورد توهین و حملات لفظی قرار گرفته‌اند.

نامه‌ای که همچنان برای گوگل دردسرساز است!

بر اساس یک گزارش جدید از ماه آگوست به این سو که یادداشتی توسط کارمند اخراجی گوگل مهندس جیمز دامور در رد ضرورت به کارگیری افراد با رعایت تنوع جنسیتی و قومی در این شرکت منتشر شد، جنجال های تازه ای در گوگل به راه افتاده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، گوگل این فرد را اخراج کرده و وی هم از گوگل شکایت کرده است. اما انتشار یادداشت مذکور باعث شده تا برخی کارکنان حامی این فرد مطالب تندی را در اینترنت و خطاب به دیگر همکاران خود منتشر کنند.

15 تن از کارکنانی که هدف انتشار یادداشت‌های مذکور بوده‌اند، برخی از دیگر کارکنان گوگل را به توهین و رفتارهای غیرانسانی متهم کرده‌اند. برخی حامیان تنوع جنسیتی در گوگل با حضور در سایت مشهور 4chan از تهدیدهای تند دیگر کارمندان گوگل خبر داده اند و می گویند در مواردی اطلاعات شخصی آنها هم در فضای مجازی منتشر شده است.

ظاهرا دانیل براون مدیر امور تنوع در گوگل هم هدف این حملات بوده، اما قرار است در مورد عملکرد افرادی که رفتار تندی در برابر دیگر همکاران خود داشته‌اند تحقیق شود.