برگزاری «استارتاپ دمو شهر هوشمند» در شهر یزد

«استارتاپ دمو شهر هوشمند» با محورهای امنیت هوشمند، گردشگری هوشمند، آموزش و ارتباطات هوشمند، فروشگاه هوشمند، سلامت هوشمند،حمل و نقل هوشمند و سایر زمینه های هوشمندسازی شهر برگزار می شود.

برگزاری «استارتاپ دمو شهر هوشمند» در شهر یزد

 یکی از چالش های زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصتها و بسترهای جذب سرمایه است که رویدادهای «استارتاپ دمو» سعی بر آن دارد این زمینه را برای شرکت های نوپا و استارتاپ‌ها جهت جذب سرمایه از یک طرف و برای سرمایه گذاران جهت بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این رویداد با حمایت و همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز فن بازار ملی ایران، پارک علم و فناوری استان یزد و شهرداری یزد و توسط فن بازار منطقه ای یزد و شتابدهنده «پیشگامان» در شهر یزد در روز شنبه ٢٨ بهمن ماه با عنوان شهر هوشمند برگزار خواهد شد.

هدف اصلی این رویداد، مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبین ایده و استارتاپها با سرمایه گذاران فعال در زمینه توسعه و راه اندازی کسب و کارهای نوپا است. 

سرمایه گذاران نیز در یک زمان کوتاه، استارتاپ ها را بررسی کرده و پس از برگزاری جلسات خصوصی و بررسی مواردی از جمله میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد. در واقع رویداد استارت آپ دمو حلقه ارتباطی خوبی بین کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاران ایجاد می کند.