از سرویس‌های ارائه شده روی خط ثابت خود، اطلاع دارید؟

سرویس‌های ارائه‌شده به مشترکان تلفن ثابت شامل انتظار مکالمه، شماره‌گیری سریع، مکالمه کنفرانس سه‌نفره، انتقال مکالمه، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر و سرویس بیدارباش می‌شود که صاحب امتیاز تلفن می‌تواند برای برقراری آن‌ها اقدام کند.

از سرویس‌های ارائه شده روی خط ثابت خود، اطلاع دارید؟

در سال‌های اخیر برخی خدمات ویژه مخابراتی در شرکت مخابرات راه‌اندازی شده است که استفاده از این خدمات منوط به درخواست مشترک و وجود امکانات فنی مورد نیاز در مرکز مخابراتی مربوط است. این سرویس‌ها به صاحب امتیاز تلفن و یا قائم‌مقام قانونی وی واگذار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایسنا، عمده‌ترین سرویس‌های قابل ارایه به مشترکان تلفن ثابت شامل انتظار مکالمه (call waiting)، شماره‌گیری سریع (ABD dialing)، مکالمه کنفرانس سه‌نفره (Conference call)، انتقال مکالمه (Call Forwarding)، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر (PBX) و سرویس بیدارباش (Wake Up) می‌شود. مشترکان می‌توانند برای برقراری یا قطع سرویس‌های ویژه از کد ۰۰۰۱- ۱۱۱۰-۰۰۰۳-۱۹۲۱ استفاده کنند.

سرویس انتظار مکالمه (Call waiting)

استفاده از این سرویس برای همه مشترکان فراهم شده است. در این سرویس مشترک می‌تواند در حین مکالمه یا یک فرد، از تماس فرد دوم نیز مطلع شده و در صورت تمایل با او صحبت کند. روش فعال‌سازی این سرویس #۴۳* است. در این سرویس هرگاه مشترکی پشت خط باشد با یک بار فشار روی قلاب گوشی یا فلاش به مشترک پشت خط پاسخ داده می‌شود.

در برخی مراکز مخابراتی برای پاسخ به مشترک پشت خطی در تلفن ثابت معمولی از قلاب گوشی و عدد ۲ یا Flash و عدد ۲ استفاده می‌شود. هرگاه مشترک به طور موقت نیاز به استفاده از این سرویس را نداشته باشد می‌تواند با گرفتن #۴۳* سرویس را غیرفعال کند. شماره‌گیر دستگاه مشترک حتما باید از نوع TONE باشد و واحد ارتباط مردمی ۲۰۲۱ پاسخگوی مشترکان است.

سرویس شماره‌گیری سریع (ABD dialing)

مشترک دارای این سیستم می‌تواند به جای گرفتن شماره کامل مشترک دیگر، فقط با گرفتن یک کد یک رقمی با شماره مورد نظر ارتباط برقرارکند. هر مشترک می‌تواند تا 10 شماره را برای خود ذخیره کند.

سرویس مکالمه کنفرانس سه نفره (Conference call)

مشترک این سرویس می‌تواند در یک لحظه با دو الی سه مشترک دیگر همزمان مکالمه کند. برای استفاده از این سرویس ابتدا گوشی تلفن خود را برداشته و پس از شنیدن بوق آزاد (از چپ به راست) کد #۷۰* را اعمال کند. پس از شنیدن مجدد بوق آزاد شماره اولین مشترکی را که می‌خواهد شماره گیری کند و پس از مکالمه با وی در صورتی که قصد دارید نفر بعدی را به مکالمه وارد کنید، با زدن روی دکمه Flash (قلاب گوشی) مشترک اول را پشت خط گذاشته و برای او موزیک ارسال خواهد شد. پس از دریافت بوق آزاد با اعمال کد #۷۰* با مشترک ارتباط برقرار کنید.

برای اینکه هر سه مشترک بتوانند با یکدیگر مکالمه کنند در صورتی‌که یکی از شماره‌هایی که گرفته‌اید اشغال بود، می‌توانید با زدن دکمه Flash (قلاب گوشی) و شنیدن بوق آزاد مجدداً کد #۷۰* را اعمال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعال‌سازی و غیرفعال کردن سرویس‌های مذکور به مراکز مخابراتی مربوط مراجعه کنید و یا با واحد (۲۰۲۱) تماس بگیرید. تنها مشترکینی که دارای دستگاه تلفن با توانایی شماره‌گیری TONE باشند می‌توانند از این سرویس استفاده کنند. هزینه سرویس مکالمه کنفرانس بر اساس تعرفه مصوب است.

سرویس ویژه انتقال مکالمه- دایورت کردن (Call Forwarding)

مشترک این سیستم می‌تواند هنگامی که در منزل یا محل کار حضور ندارد، کلیه تماس‌هایی که قصد ارتباط با تلفن وی را دارند به شماره دیگری منتقل کند. روش فعال‌سازی این سرویس با گرفتن کد #شماره مورد نظر*۲۱* است. برای غیرفعال کردن این سرویس نیز می‌توانید از دستور #۲۱#استفاده کنید. هزینه انتقال به عهده فعال‌کننده سرویس است.

سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر (PBX)

اگر شخصی با یکی از خطوط تلفن فردی که دارای این سرویس است، تماس بگیرد، بوق اشغال دریافت نکرده و به خطی که آزاد است زنگ خواهد خورد. فعال‌سازی این سرویس با گرفتن کد #شماره مورد نظر *۶۰* و غیرفعال‌سازی آن با  شماره مورد نظر #۶۰# است.

سرویس بیدار باش (Wake Up)

مشترک برای تنظیم ساعت استراحت خود از این سیستم استفاده می‌کند. برای فعال‌سازی این سرویس باید کد «ثانیه دقیقه ساعت *۵۵*» و برای غیرفعال‌سازی آن باید کد #۵۵# را شماره‌گیری کرد. همچنین لازم است قبل از استفاده از سرویس‌های ویژه، گوشی خود را در حالت TONE قرار دهید.

برخی از سرویس‌های ویژه مانند انتظار مکالمه به صورت پیش‌فرض روی تمامی خطوط تلفن ثابت فعال هستند و فعال‌سازی برخی دیگر منوط به مراجعه غیر حضوری/حضوری مشترک به سایت/مرکزمخابرات و ارائه درخواست وصل سرویس مورد نظر است. در این صورت مشترک با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی به سایت شرکت مخابرات/مرکز تلفن نزدیک محل زندگی یا کار خود مراجعه کرده و در واحدهای امور مشترکین نسبت به فعال‌سازی و دریافت کدهای دستوری لازم برای وصل یا قطع سرویس مورد نظر اقدام می‌کند.