توقیف برنامه‌های دولتی انگیس برای محدود کردن حملات سایبری!

دولت انگلیس به خاطر صدور حکمی تازه توسط نظام قضایی این کشور در راستای محدود کردن جاسوسی های سایبری خود مجبور به توقف برخی از این فعالیت‌ها خواهد شد.

توقیف برنامه‌های دولتی انگیس برای محدود کردن حملات سایبری!

 یک دادگاه تجدیدنظر در انگلیس حکمی صادر کرد که به موجب آن دولت این کشور باید اجرای برخی از بخش‌های غیرقانونی برنامه‌های جاسوسی سایبری خود را متوقف کند، زیرا این نوع برنامه‌ها غیرقانونی هستند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، بر اساس حکم صادره دسترسی به داده‌های ارتباطی – فرد طرف ارتباط، زمان ارتباط، محل ارتباط و چگونگی مکالمه و نه محتوای ارتباطی – باید تنها با هدف مقابله با جرائم ختلف صورت بگیرد. همچنین دولت نباید قبل از کسب موافقت دادگاه یا یک نهاد مستقل داده‌های دریافتی را بررسی کند.

در حکم دادگاه تجدیدنظر تصریح شده که دولت انگلیس تا به حال به این قواعد پایبند نبوده است و باید رویه‌های قبلی خود را اصلاح کند.

جاسوسی‌های سایبری دولت‌های اروپایی از سال 2006 با صدور دستوری توسط اتحادیه اروپا به منظور ملزم کردن شرکت‌های مخابراتی به ذخیره سازی داده‌ها برای انجام تحقیقات جنایی دولت‌ها وارد مرحله تازه ای است و در اواخر سال 2014 چالشی حقوقی باعث بی اعتبار شدن دستور یادشده توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شد.

این دیوان دامنه تصمیم یادشده را بسیار گسترده دانسته و خواستار سازگار شدن آن با حریم شخصی کاربران و حقوق آنان برای حفاظت از داده‌هایشان شد.