گوشی پزشکی به خاطره‌ها می‌پیوندد

محققان با کمک یک دوربین فیلمبرداری ساده و نرم افزاری مخصوص می توانند ضربان قلب را اندازه بگیرند.

گوشی پزشکی به خاطره‌ها می‌پیوندد

 به نظر می رسد درآینده نزدیک گوشی پزشکی منسوخ شود! محققان دانشگاه یوتا روشی بدون تماس برای سنجش ضربان قلب ابداع کرده اند. آنها برای این امر از یک دوربین فیلمبرداری معمول و نرم افزاری مخصوص استفاده می کنند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این سیستم با توجه به این واقعیت ساخته شده که پوست بدن همراه با ضربان قلب تغییر رنگ می دهد. البته این تغییر با چشم انسان قابل مشاهده نیست اما دوربین می تواند آن را ردیابی کند.

جیک گونتر یکی از محققان مبدع این سیستم می گوید: هموگلوبین خون به شدت نور سبز رنگ را جذب می کند. بنابراین هنگامیکه قلب خون را به رگ های نزدیک پوست پمپاژ می کند، نور سبز بیشتری جذب و مقدار اندکی منعکس می شود. این بدان معناست که در تصاویر دوربینی این رنگ کمتر مشاهده می شود.

نرم افزار این سیستم نه تنها اطلاعات رنگ را پردازش می کند بلکه میزان آن در بخش های پوست مانند صورت، گردن یا بازوها را نیز محاسبه می کند.

محققان امیدوارند از این سیستم در دستگاه های کنترل نوزاد، تجهیزات ورزشی و حتی بیمارستانی استفاده کنند.

نقد و بررسی بازی