با گوگل، از تاخیر پروازها با خبر شوید!

گوگل با استفاده از هوش مصنوعی تاخیر پروازهای مختلف را با ۸۰ درصد صحت پیش بینی می‌کند.

با گوگل، از تاخیر پروازها با خبر شوید!

 گوگل می‌تواند قبل از شرکت هواپیمایی، وجود تاخیر در پرواز را به مسافران اطلاع دهد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند تاخیر در پروازهای تجاری را به طور دقیق پیش بینی کند. گوگل با استفاده از سوابق اطلاعات خطوط هواپیمایی از جمله مربوط به تاخیرهای پرواز، مشکلات آتی را نیز پیش بینی می کند.

این شرکت ادعا می کند با روش مذکور می تواند تاخیر را با ۸۰ درصد صحت تخمین بزند. البته گوگل هنوز تایید نکرده از چه نوع سوابق اطلاعاتی برای پیش بینی تاخیر استفاده می‌کند. 

Google Flights تنها تاخیرهایی را نشان می‌دهد که احتمال وقوعشان بیش از ۸۰ درصد است. این پیش بینی ها همراه نام شرکت هوایی و دلیل تاخیر نشان داده می‌شوند.