برگزاری کنفرانس‌ سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیکی، اسفند ماه

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران گفت: با آموزش الکترونیکی و پیشرفت‌های فناوری می‌توان یادگیری را بهبود بخشید.

برگزاری کنفرانس‌ سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیکی، اسفند ماه

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در مورد وضعیت زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی در کشور، گفت:‌ یادگیری الکترونیکی یادگیری است که بر مبنای فناوری و ساختن شبکه‌های تعاملی شکل می‌گیرد در واقع در یادگیری الکترونیکی بین سیستم، محتوا و کابران ارتباط و تعامل برقرار می‌شود و بر مبنای فناوری تئوری‌های یادگیری سازاگرا و اجتماعی یادگیری صورت می‌گیرد. به عنوان مثال یادگیری حاصل از یک لوح فشرده یادگیری الکترونیکی نیست بلکه باید ارتباط و تعامل شکل گیرد تا آموزش انجام شود.

سید امید فاطمی افزود: با توجه به این تعریف که در یادگیری الکترونیکی با افزایش تعامل بین کاربران، سامانه و محتوا بر اساس ارتباطات فضای مجازی یادگیری شکل می گیرد، پس نقش اصلی در زیرساخت وجود شبکه ارتباطی و اینترنت است که از این نظر زیرساخت خوبی داریم. 

عضو هیأت مدیره انجمن علمی یادگیری الکترونیکی عنوان کرد: آموزش الکترونیکی نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌تر دیگری مانند زیرساخت‌های تولید محتوا و زیر ساخت‌های فرهنگی و ترویجی برای شناخت این روش نیز نیاز دارد که باید علاوه بر تقویت زیرساخت ارتباطی در این زمینه ها نیز  خود را تقویت کنیم بنابراین نمی‌توانیم بگوییم در حال حاضر  همه عوامل به صورت ایده‌آل شکل گرفته است.

دبیر علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم برای فرهنگسازی و توسعه درک صحیح از یادگیری الکترونیکی کنفرانس‌های سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیکی است که انجمن علمی یادگیری الکترونیکی دنبال می کند و امسال در روزهای سیزدهم و چهاردهم اسفند در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه