برگزاری بازاریابی ایده استارتاپی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیری در همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

رویداد نوآوری در حوزه انرژی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه برگزار می‌شود.

برگزاری بازاریابی ایده استارتاپی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیری در همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

رویداد نوآوری در حوزه انرژی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه برگزار می‌شود.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رویداد نوآوری در حوزه انرژی، مسئله محور بوده که بر اساس مسائل و درک عمیق موجود در فرصت های انرژی ایران و منطقه طراحی شده است.

در این رویداد، نوآوری بر اساس مدل پرش به شناسایی، ارائه راه حل، نمونه سازی و بازاریابی ایده استارتاپی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک پرداخته می شود. مدل پرش بر اساس بررسی مدل های موجود در ایران و با توجه به ساختار و سطح بلوغ اکوسیستم ایران طراحی و اجرا می شود و تا کنون ۷ رویداد پرش به صورت مسئله محور در حوزه های تخصصی برگزار شده است.

در این مدل با تکیه بر اصل مشتری محوری و همدلی با مشتری ابزار های لازم برای شناخت و درک عمیق از مشتری در قالب کارگاه های عملی به شرکت کنندگان آموزش داده و سپس از آنها خواسته می شود تا بر اساس چالش های واقعی مشاهده شده و با استفاده از ابزار های طراحی شده در شتابدهنده پرش به ارائه راه حل های نوآورانه در حوزه مورد نظر بپردازند.

البته تفاوت اساسی رویداد پرش با رویدادهای استارتاپی مشابه کاربردی بودن خروجی ها و عملیاتی بودن کامل محصولاتی است که روند صحیح اعتبار سنجی و ایجاد را طی کرده اند. در این رویداد فرآیند طراحی، ساخت و آزمون راه حل های نوآورانه برای چالش های صنعتی و تبدیل این راه حل ها به یک مدل کسب و کار اعتبار سنجی شده به رقابت گذاشته می شود.

تیم هایی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که هم در قالب تعریف، هم در جهت رفع چالش های صنعتی و هم در راستای برنامه هدف گیری شده گروه شتاب دهنده های صنعتی قرار گیرند.

رویداد نوآوری در حوزه انرژی با مشارکت و همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و در حاشیه نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه