سفارش دوچرخه الکتریکی با "اوبر"

یک اپلیکیشن سفارش خودروی اشتراکی در آمریکا قصد دارد از هفته آتی برنامه اشتراک دوچرخه های الکتریکی را در سانفرانسیسکو اجرا کند.

سفارش دوچرخه الکتریکی با "اوبر"

یک اپلیکیشن سفارش خودروی اشتراکی در آمریکا قصد دارد از هفته آتی برنامه اشتراک دوچرخه های الکتریکی را در سانفرانسیسکو اجرا کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، شرکت اوبر اعلام کرده ساکنان سانفرانسیسکو به زودی می توانند با استفاده از اپلیکیشن آن به جای خودرو دوچرخه الکتریکی سفارش دهند.

درهمین راستا این شرکت با موسسه JUMP( شرکت حوزه خدمات اشتراک دوچرخه الکتریکی)همکاری می کند. این خدمت از هفته آتی ارائه می شود. اگر کاربران برای نیم ساعت یا کمتر از دوچرخه استفاده کنند، باید 2 دلار همراه مالیات و هزینه های دیگر بپردازند. اما اگر مدت زمان استفاده آنها از  30 دقیقه بیشتر شود، هزینه برحسب دقیقه از فرد دریافت می شود.

ساکنان سانفرانسیسکو می توانند دوچرخه ای در نزدیکی مکان خود بیابند، آن را رزرو کنند و پس از رسیدن به مقصد آن را در جایگاه عمومی مخصوص دوچرخه ها در همان حوالی قرار دهند.

 به همین دلیل منطقه ای مخصوص دوچرخه درنقشه اپلیکیشن اوبر مشخص می شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه