اختلال در 8 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال در 8 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، شهید توکلی، شهید زارعی، پاسداران و دکتر حسابی از امروز ۱۵ بهمن ماه آغاز شده و در مراکز مخابراتی شهید لطیفی، سلمان فارسی و شهید باهنر از فردا ۱۶ بهمن آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳ در محدوده خیابانهای منصور، شهید ذوالفقاری، بزرگراه امام علی، بعثت و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۹ در محدوده اتوبان کرج، امام خمینی، تیر ۲، تختی به مدت ۳ روز اختلال دارد.

درهمین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷ در محدوده اتوبان حکیم، بلوار فردوس، بلوار الهام، شهید باکری به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده خیابانهای بنی فاطمه ، ساقدوش، بوستان هفتم تا نهم، صیاد شیرازی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی ( مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱ در محدوده این مرکز مشترکان در ارتباط تلفنی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه اند. 

از سوی دیگر با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۶۶۵، ۲۶۷۶ در محدوده بلوار فرحزادی، ارغوان غربی از فردا به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۰۰، ۲۲۶۰، ۲۲۶۲ الی ۲۲۶۴، ۲۶۶۰، ۲۶۶۴ در محدوده خیابان های کلاهدوز، علیرضا اثنی عشری، صدف، مروارید، کاوه مهر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.    

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸، ۲۶۷۵، ۲۶۹۱ در محدوده میدان هروی، فرید و فرود به مدت ۳ روز آینده اختلال خواهد داشت.