ایجاد مرکز رشد فناوری‌های نوین در مرکز تحقیقات مخابرات

مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایجاد می شود.

ایجاد مرکز رشد فناوری‌های نوین در مرکز تحقیقات مخابرات

مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایجاد می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، با هدف تسهیل استقرار شرکت های زایشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) قرار است مرکز رشد و توسعه فناوریهای نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در این مرکز تحقیقاتی راه اندازی شود.

از این رو، محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حکمی عاطفه قوامی فر را به سمت مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

در متن این حکم، هدف از راه اندازی این مرکز رشد، تسهیل استقرار شرکت‌های زایشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران عنوان شده است.

طراحی ساختار، فرایندها و خدمات قابل ارائه این مرکز به شرکتهای زایشی و واحدهای فناور پژوهشگاه ICT و همکاری با معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و پژوهشکده ها به منظور تسهیل استقرار شرکت های زایشی در این مرکز تحقیقاتی از جمله ماموریتهای مدنظر است.