دعوای قانونی اوبر و گوگل با پرداخت غرامت پایان یافت

اوبر با پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار غرامت به گوگل به دعوای قانونی میان دو شرکت پایان داد.

دعوای قانونی اوبر و گوگل با پرداخت غرامت پایان یافت

اوبر با پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار غرامت به گوگل به دعوای قانونی میان دو شرکت پایان داد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، شرکت اوبر ۲۴۵ میلیون دلار غرامت به Waymo (شاخه خودروی خودران گوگل) می پردازد. همچنین اوبر تضمین کافی به این شرکت داد تا از فناوری های خودروی خودران گوگل استفاده نکند.

این در حالی است که نخستین جلسه دادگاه این دو شرکت دوشنبه هفته قبل برگزار شد. اما روز جمعه وکلای اوبر و وایمو آماده فیصله دادن به این دعوی شدند.

 وایمو یک سال قبل شکایت از اوبر را ثبت کرد. این شرکت ادعا می کرد اوبر برخی اسناد تجاری و فناوری هایش را سرقت کرده است.

به هرحال اوبر قبل از آغاز دادرسی پیشنهاد تسویه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار به وایمو داده بود. اما در شرایط تسویه تضمین کافی به وایمو داه نشده بود که از فناوری هایش به طور نامناسب استفاده نمی شود.

اما پس از جلسه روز پنجشنبه دادگاه، وکلای هر دو شرکت با یکدیگر ملاقات و توافق کردند. در نتیجه این توافق مبلغ تسویه نصف شد و اوبر تضمین کافی به وایمو داد تا از فناوری های آن در خودروهای خودران اش استفاده نکند.

این مبلغ به شکل سهام اوبر پرداخت می شود و تنها بخش کوچکی از غرامت ۲ میلیاردی است که کارشناسان وایمو تخمین می زدند.