برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی‌۳۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری، «سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار می‌شود.

محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در  فناوری‌های سلول‌های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری‌های همگرا شامل میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip،  فناوری ویرایش ژنی CRISPR و فناوری ارگانوئید است.

در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی‌۳۰ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی