برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول های بنیادی معاونت علمی ۳۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.

برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی‌۳۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری، «سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار می‌شود.

محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در  فناوری‌های سلول‌های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری‌های همگرا شامل میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip،  فناوری ویرایش ژنی CRISPR و فناوری ارگانوئید است.

در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی‌۳۰ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی