اختلال 72 ساعته در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۳ مرکز مخابراتی به دلیل عملیات کابل برگردان به مدت ۳ روز مختل می شود.

اختلال 72 ساعته در 3 مرکز مخابراتی تهران

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید زارعی، آیت الله کاشانی و شهید آل اسحاق از دوشنبه ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷ در محدوده بلوار فردوس، اتوبان کرج، بلوار شقایق و اتوبان ستاری با اختلال ۳ روزه همراه خواهد شد.

در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵، ۴۴۹۶ در محدوده بلوار فردوس، اتوبان تهران – کرج، ستاری و علی حسینی ظرف ۷۲ ساعت در ارتباط تلفنی خود دچار اختلال می شوند.

در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های ۷۷۰۰، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده خیابان های شاهین و خرم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.