بررسی فرصت‌های کسب و کار در"شهر بندری هوشمند"

پیش‌رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

بررسی فرصت‌های کسب و کار در"شهر بندری هوشمند"

پیش‌رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیش‌رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی، در سالن ابن‌سینا دانشگاه خلیج‌فارس برگزار شد.

در این پیش رویداد دو پنل خدمات شهری، کارگاه فرصت شناسایی و خلق ایده و پنل محیط‌زیست برگزار شد. حاضران در این پنل ها به بیان فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه خدمات شهری پرداختند.

محورهای رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند شامل استفاده از قابلیت‌های دریا و ساحل، زیرساخت‌های فناورانه، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، حمل‌و نقل و ترافیک، شهروند و اجتماع هوشمند، مدیریت هوشمند آب و انرژی، اقتصاد، تأمین مالی و تجارت، معماری و شهرسازی، سلامت و محیط‌زیست است.

نخستین رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند ۱۶ تا ۱۸ اسفندماه ۹۶ با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی برگزار می‌شود.