همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

وقتی نرم‌افزارهای تشخیص چهره، نژاد پرست می‌شوند!

وقتی نرم‌افزارهای تشخیص چهره  نژاد پرست می‌شوند!

بررسی‌های مشترک محققان دانشگاه‌های ام آی تی و استنفورد با استفاده از سه برنامه تحلیل عملکرد نرم افزارهای تشخیص چهره نشان می‌دهد که نرم افزارهای مذکور جنسیت زده و نژاد زده هستند و بیشتر بر روی مردان سفید پوست به خوبی عمل می‌کنند.

به گزارش عصر ارتباط، پیش از این شرکت‌های طراح این نرم‌افزارها دقت آنها را بیش از 97 درصد برآورد کرده بودند، اما بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که این دقت در مورد مردان 77 درصد و در مورد سفیدپوستان 83 درصد و در مورد زنان و سیاه پوستان به مراتب کمتر است.

افزودن مجموعه ای از تصاویر رنگین پوستان و زنان در کنار تصاویر مردان سفید پوست به مجموعه تصاویر تحلیل شده توسط این برنامه میزان خطای آن را به 46.8 درصد افزایش داد بنابراین به نظر می‌رسد باید الگوریتم‌های طراحی شده برای تشخیص هویت توسط نرم افزار یادشده تغییر کند و از زنان و رنگین پوستان بیشتر به عنوان نمونه‌های تحلیلی استفاده شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی