برگزاری کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی

کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی (QCIT۱۷) با بیان آخرین دستاوردها و برنامه های کاربردی ارتباطات کوانتومی برگزار می شود.

برگزاری کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی

 کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی (QCIT۱۷) روز ۲۹ بهمن ماه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می شود.

به گزارش عصر ارتباط، در رویداد IEEE GLOBECOM ۲۰۱۷ سومین دوره از کارگاه QCIT در کشور سنگاپور برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه تخصصی ایجاد فرصتی برای بیان آخرین دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات کوانتومی و برنامه‌های کاربردی و عملی آن بود.

براین اساس در راستای بیان دستاوردهای این رویداد، کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی در ایران برگزار می شود. علاوه بر بیان خلاصه ای از کارگاه QCIT، دستاوردهای بازدید از دانشگاه SUTD و مرکز فناوری کوانتومی CQT کشور سنگاپور ارائه می شود.

این کارگاه علمی آموزشی توسط سارا توفیقی و معصومه شیریچیان از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه