مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:تا پایان برنامه ششم توسعه، ۸۰ درصد خانوارها باید به اینترنت با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند

مدیرعامل شرکت زیرساخت از افزایش 2.5 برابری بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲.۵ خبر داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:تا پایان برنامه ششم توسعه، ۸۰ درصد خانوارها باید به اینترنت با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه شبکه ارتباطی کشور از نظر کمیت و کیفیت تاکید کرد و گفت: بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان برنامه ششم توسعه ۲.۵ برابر می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، صادق عباسی شاهکوه با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت دارای شبکه‌ای است که هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، گفت: باید تلاش کنیم شبکه‌ای که در اختیار ماست به نحوی از نظر کیفیت و کمیت توسعه یابد که با کاهش سهم هزینه های اپراتورهای ICT، استفاده از خدمات را برای مشتریان اقتصادی کند.

وی با تاکید براینکه توسعه این بخش زیربنای توسعه سایر بخش هاست، گفت: هرچه به سمت الکترونیکی شدن ابعاد مختلف خدمات پیش می رویم، کار ما برای تامین زیرساخت شبکه ارتباطی حساس تر می شود.

عباسی شاهکوه افزود: براساس برنامه ششم توسعه، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور هر سال باید حدود ۲۰ درصد بزرگتر و نهایت ۲.۵ برابر شود و ما مکلفیم بر اساس این اسناد، خود را با نیاز مشتریان تطبیق دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد خانوارها باید حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند، اظهار داشت: این هدفگذاری برای تحقق ارائه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم درتمامی حوزه ها به ویژه در بخش سلامت، آموزش، دولت الکترونیک، بانکداری و... است.