رضایت قلبی کاربران، اولین شرط برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی

با مصوبه ای که به زودی توسط وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود مشکل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد.

رضایت قلبی کاربران، اولین شرط برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی

وزیر ارتباطات  گفت: با مصوبه‌ای که به زودی ابلاغ می‌شود مشکل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد و این پیامک‌های سیاه به پیامک‌های سفید تبدیل می شود.

به گزارش عصر ارتباط، محمد جواد آذری جهرمی  با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکل پیامک‌های ناخواسته تبلیغاتی  گفت: برای این موضوع باید یک فکر اساسی کرد. به همین علت ما مصوبه‌ای را مبنی بر اینکه مشترک قبل از دریافت پیامک خودش آن را انتخاب کند داشته‌ایم.

وی افزود: بر مبنای این مصوبه که به زودی ابلاغ می‌شود، سامانه تقاضای دریافت پیامک تبلیغاتی راه‌اندازی کردیم و بر اساس آن مشترک با رضایت قبلی نسبت به دریافت پیامک‌هایی که متقاضی آن است اقدام کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه لیستی از موضوعات پیامکی در اختیار مشترک قرار می گیرد که باید نسبت به آن تمایل خود را به دریافت پیامک‌هایی که نیاز دارد اعلام کند، افزود: با این وجود پیامک‌های سیاه تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید تبدیل می‌شود و منافع مشترک در این خدمات در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه