عملیات کابل برگردان و اختلال در 6 مرکز مخابراتی

در ادامه عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۶ مرکز مخابراتی از فردا مختل می‌شود.

عملیات کابل برگردان و اختلال در 6 مرکز مخابراتی

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، آیت اله کاشانی، شهید آیت، شهید رجایی، پردیس و کمرد صنعتی از فردا ۳۰ بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸، ۲۶۷۵ و ۲۶۹۱ در محدوده خیابان های وفامنش، گیتی، کیهان، مختاربند و میدان هروی به مدت ۴۸ ساعت مختل می شود.

در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵ و ۴۴۹۶ در محدوده بلوار فردوس، اتوبان ستاری، ابراهیمی جنوبی و حسن آباد و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش شماره های ۷۷۰۳، ۷۷۲۵، ۷۷۲۶، ۷۷۲۸، ۷۷۹۹ و ۷۷۸۱ الی ۷۷۸۴ در محدوده خیابان های شهید رنجبر تاری، شهید اشراقی، شهید یونسیان و دماوند نیز ارتباط تلفنی مشترکان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید رجایی از ساعت ۲ بامداد فردا به مدت ۴ ساعت و در مراکز مخابرات پردیس و کمرد صنعتی از ساعت ۲۴ روز ۳۰ بهمن ماه به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.