ساخت پردازشگر کوانتومی سیلیکونی

یک تولید کننده تجهیزات الکترونیک پردازشگر کوانتومی از جنس سیلیکون ساخته است. این پردازشگر مسیر را برای تولید ماشین‌های غیرقابل هک فراهم می‌کند.

ساخت پردازشگر کوانتومی سیلیکونی

 شرکت اینتل یک پردازشگر کوانتومی‌قابل برنامه ریزی از سیلیکون ساخته است.پژوهش‌های قبلی در حوزه رایانش کوانتومی‌روی مواد نیمه رسانایی دردمای نزدیک صفر درجه انجام می‌شدند. به همین دلیل تولید این مواد مشکل بود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، اما دستگاه جدید اینتل گامی‌ جلوتر برای تولید تراشه‌های کوانتومی‌ است که در دنیای فعلی کارآمد هستند. همچنین مسیر را برای تولید ماشین‌هایی غیرقابل هک فراهم می‌کنند.

اینتل نمونه اولیه این دستگاه را با همکاری شرکت هلندی QuTech ساخته است. محققان با استفاده از انرژی مایکروویو شیوه همخوانی میان دو ذره الکترون درون سیلیکون را تغییر دادند. به این ترتیب آنها توانستند دو الگوریتم ساده کوانتومی‌را طراحی کنند.

این سیستم در مقایسه با نمونه‌های کنونی قدرت کمتری دارد اما تولید و کنترل آن بسیار ساده است. پردازشگرهای کوانتومی‌با استفاده از کیوبیت‌ها عمل می‌کنند که اطلاعات را به شکل کدهای دوتایی(مانند ۰ و ۱)دسته بندی می‌کنند.