مشکل اصلی خودروهای برقی؛ شارژ!

در حالی که استفاده از خودروهای برقی در کشورهای مختلف جهان روز به روز بیشتر می شود، شارژ این خودروها به مشکل اساسی مبدل شده است.

مشکل اصلی خودروهای برقی؛ شارژ!

در حالی که استفاده از خودروهای برقی در کشورهای مختلف جهان روز به روز بیشتر می‌شود، شارژ این خودروها به مشکل اساسی مبدل شده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس جایگاه‌های سریع شارژ خودروهای برقی هنوز در دنیا به اندازه کافی وجود ندارد و برخی کشورهای جهان برای حل این مشکل درصدد ایجاد شبکه‌های فوق سریع شارژ اتومبیل‌های برقی هستند.

مقامات انگلیسی می‌گویند با ایجاد این شبکه مالکان موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی با طی مسافتی حداکثر 80 کیلومتری می‌توانند به یک ایستگاه شارژ خودروهای برقی دسترسی یابند.

ظرفیت این ایستگاه‌های شارژ 350 کیلووات ساعت خواهد بود و برق آنها به طور مستقیم از شبکه برق فشار قوی این کشور تامین می‌شود تا امکان وقوع اختلال و مشکل در این زمینه به حداقل برسد.

گفته می‌شود که خودروهای برقی در این ایستگاه‌ها با صرف زمان 5 تا 12 دقیقه ای شارژ خواهند شد. این در حالی است که ایستگاه‌های شارژ برقی فعلی این کار را طی زمان 20 تا 40 دقیقه انجام می‌دهند و به همین علت چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.

در مرحله اول 100 ایستگاه شارژ به همین شیوه تاسیس خواهد شد که به اندازه 14 هزار خانه در روز برق مصر خواهند کرد. هزینه این کاربین  500 میلیون پوند تا یک میلیارد پوند برآورد شده است.