تجليل از روساي موفق شعب بانک اقتصادنوين

همزمان با برگزاري هشتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانک‌هاي کشور، از 10 رئيس شعبه موفق بانک اقتصادنوين تجليل شد.

تجليل از روساي موفق شعب بانک اقتصادنوين

همزمان با برگزاري هشتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانک‌هاي کشور، از 10 رئيس شعبه موفق بانک اقتصادنوين تجليل شد.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در هشتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانک‌هاي کشور که با حضور فرشاد حيدري معاون نظارتي بانک مرکزي، دکتر محسن خوش‌طينت رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري، عليرضا بلگوري مديرعامل بانک اقتصادنوين و محمد آخرتي مدير امور شعب اين بانک برگزار شد از روساي شعب برتر اين بانک تقدير به عمل آمد.
اعظم جشناني رئيس شعبه بلوار اسفنديار، سامان قرتي رئيس شعبه کيش، علي اصغر ساجدي رئيس شعبه دکتر بهشتي، ديمن سيدي رئيس شعبه مقدس اردبيلي، اکرم سيف‌آبادي رئيس شعبه سيدجمال‌الدين اسدآبادي، بتول تقوي رئيس شعبه چهارراه ديباجي، حسن عباسي رئيس شعبه بازار بوشهر، کرمعلي حيدرنژاد رئيس شعبه ايلام، ولي محمد اسدي رئيس شعبه مدرس بابل و مرتضي عبداله‌نژاد رئيس شعبه سجاد مشهد روساي شعبه برگزيده بانک اقتصادنوين بودند که مورد قدرداني قرار گرفتند.
عليرضا بلگوري مديرعامل بانک اقتصادنوين ضمن تبريک به همکاران برگزيده بانک اقتصادنوين گفت: روساي شعب بانک اقتصادنوين کاملا بر اهميت رفتار خود در کسب موفقيت بانک واقفند که اين مهم شرايط ارايه خدمات مطلوب به مشتريان را تسهيل مي‌کند.
فرشاد حيدري معاون نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين مراسم به نقش کليدي روساي شعب به عنوان سلول‌هاي هر بانک و نماينده ستاد هر بنگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش حساس شبکه بانکي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، خلق ثروت و ارزش‌آفريني صرفا بايد در چهارچوب قانون و با مراعات اخلاق و حفظ هنجارها همراه باشد.
وي توجه کافي به توزيع دقيق سود حاصل از درآمدهاي مشاع و غيرمشاع بين سپرده‌گذاران و صاحبان سهام، ارائه راهکارهاي جديد براي اقتصادي شدن واحدهاي بانک، توصيه به افزايش سهم درآمدهاي کارمزدي، کاهش نسبت مطالبات غيرجاري، اصلاح مدل اعطاي تسهيلات، توسعه استفاده کارت‌هاي اعتباري و رعايت بهداشت اعتباري در ارائه تسهيلات خرد را از جمله مواردي دانست که انتظار مي‌رود از سوي مديران بانک‌ها و روساي شعب در موفقيت بانک‌ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
لازم به ذکر است هشتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانک‌هاي کشور، با شعار "راهکارهاي نوين در ارزيابي عملکرد شعب" با معرفي 313 رئيس شعبه برتر از 29 بانک برگزار شد.