برای نخستین بار در کشور؛ فراخوان برای مدیرعاملی رایتل

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اداره اجرایی اپراتور سوم همراه را در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص واجد صلاحیت واگذار می کند.

برای نخستین بار  در کشور؛ فراخوان برای مدیرعاملی رایتل

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اداره اجرایی اپراتور سوم همراه را در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص واجد صلاحیت واگذار می کند.

به عصر ارتباط به نقل از فارس،  شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اعلام کرده که قصد دارد به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور در چارچوب رعایت قوانین و مقررات حاکم و در جهت اصلاح ساختارهای شرکت رایتل (به عنوان اپراتور سوم همراه)، توانمندسازی این بنگاه اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این اپراتور، اداره اجرایی این اپراتور را در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص واجد صلاحیت به شرح بندهای زیر واگذار کند:

1.اشخاص حقیقی یا حقوقی پیشنهاد دهنده باید دارای توان مالی مناسب و تابعیت ایرانی باشند.

2. اشخاص حقیقی باید دارای تجربه مدیریت عاملی اپراتورهای سراسری موبایل به مدت حداقل سه سال باشند.

3. اشخاص حقوقی (به غیر از اپراتورهای صاحب پروانه از رگولاتوری) باید  یکی از اعضای هیئت مدیره آن شرکت دارای تجربه مدیریت عاملی اپراتورهای سراسری موبایل به مدت حداقل سه سال باشد.

اشخاص واجد صلاحیت باید ظرف حداکثر یک هفته کاری، اسناد و مدارکی که موید این مراتب باشد و پیشنهادات فنی (پاکت الف: شامل تعهدات در حوزه های رشد تعداد مشترک، افزایش درآمد و رشد سود عملیاتی) و مالی (پاکت ب: حق الزحمه متغیر براساس شاخصهای رشد تعداد مشترک، افزایش درآمد و رشد سود عملیاتی و حق الزحمه ثابت) خود را به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه سوم پلاک 11 تحویل و رسید أخذ کنند.

در صورت انجام تعهد و رضایت کارفرما از پیمانکار، قرارداد تا پنج سال با رضایت طرفین قابل تمدید است و در صورت عدم انجام تعهدات کارفرما پس از گذشت یک سال می تواند قرارداد را فسخ کند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه