برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع اینترنت اشیاء

دو نشست تخصصی با موضوع اینترنت اشیاء روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (۷ و ۸ اسفندماه ) برگزار می شود.

برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع اینترنت اشیاء

نشست تخصصی هستی شناسی اینترنت اشیاء و بررسی لزوم شناخت اکوسیستم و زنجیره ارزش این فناوری بعدازظهر روز دوشنبه ۷ اسفندماه در مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود.

به گزارش عصر ارتباط، در این نشست محمد قیصری، عیسی خوشوقت، علی صاحبی فر و بهاره محبان به موضوع اینترنت اشیاء با محوریت موارد اعلام شده می پردازند.

در همین حال نشست تخصصی ارزیابی بسترهای مورد نیاز پیاده سازی اینترنت اشیاء در کشور نیز بعدازظهر سه شنبه ۸ اسفندماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ نیز در مرکز پژوهشی آرا برپا خواهد شد.

این نشست با حضور محمد قیصری، عیسی خوشوقت، محمود قلی زاده و ارغوان ابوذرجمهری برگزار می شود.

برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع اینترنت اشیاء