انتصاب رئیس مرکز نوسازی وزارت ارتباطات

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با حکم معاون‌ وزیر ارتباطات منصوب شد.

انتصاب رئیس مرکز نوسازی وزارت ارتباطات

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با حکم معاون‌ وزیر ارتباطات منصوب شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات طی حکمی شاهین جعفرپور را به سمت «ئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

ضروری است علاوه بر پیشبرد امور جاری و با اتخاذ رویکرد استراتژیک، ضمن توجه به تغییرات ساختاری پیشرو اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده کنید:

- راهبری برنامه جامع اصلاح نظام اداری بر اساس اسناد بالادستی بویژه نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری با رویکرد تبدیل ستاد وزارت و ادارات کل استانی به مجموعه ای کارا، اثربخش، چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

- برنامه ریزی وهدایت نظام های نوین مدیریتی شامل نظام پیشنهادها، نظام مدیریت سبز و سایر نظام های اداری و همچنین بهینه سازی و به روزرسان آنها متناسب با سیاست ها، ماموریت ها و اهداف وزارت ارتباطات

- پیگیری و انجام امور مرتبط با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت و کمیته های تخصصی مربوطه با همکاری سایر واحدهای ستادی ذیربط برای پیشبرد اهداف موردنظر

- اصلاح و ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی وزارت مبتنی بر ضوابط و مقررات ابلاغی و اصول علمی حاکم بر مدیریت راهبردی منابع انسانی با تاکید بر تقویت نقش ستادی و اعمار حاکمیت در بخش ICT

- برنامه ریزی، راهبری و بهسازی امور آموزش وتوسعه سرمایه انسانی ستاد وزارت و ادارات کل استانی مبتنی بر نیازهای فعلی وآتی و نیز برپایه دانش روز و روش ها و فناوری های نوین با تاکید بر رعایت اصل عدالت فراگیر آموزشی

- پیگیری اصلاح فرایند انتخاب و انتصاب مدیران با رعایت اصل شایسته سالاری بعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و بانوان مستعد و توانمند با تاکید بر اصل جانشین پروری در سطوح مدیریت حرفه ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی