ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) زیرساخت برای دریافت مجوز اپراتوری خدمات ارتباطی ثابت (ServCo ) موافقت کرد.

ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) زیرساخت برای دریافت مجوز اپراتوری خدمات ارتباطی ثابت (ServCo ) موافقت کرد.

به گزارش عصر ارتباط، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود در مورد درخواست برخی از شرکتهای متقاضی پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (ServCo.) برای دریافت تخفیف حق امتیاز مربوط به ترافیک تلفن اینترنتی (VOIP ) تایید شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، تصمیم گیری کرد.

براین اساس مقرر شد تخفیف حق الامتیاز پروانه های VOIP مشمول پیمانکاران VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت متقاضی دریافت پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (ServCo.) نیز، شود.

این مصوبه مشروط به آن است که متقاضیان ServCO نسبت به ارائه تاییدیه قرارداد پیمانکاری خود با شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام کنند.

پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ۲۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۱ خود برای حق الامتیاز پروانه‌های VOIP تخفیف قائل شد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه