وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات جدا و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات خبر داد که به موجب آن، این سازمان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتقل شده و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات  از شرکت مخابرات جدا و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات خبر داد که به موجب آن، این سازمان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتقل شده و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌کند.

به گزارش عصر ارتباط، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت: ‏"یکی از ضعف‌های کشور در انطباق خود با تحول دیجیتال، ضعف ساختارهای سازمانی و فرآیندهای جاری و نیز نبود نهادهایی است که بازیگران توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز به پیشنهاد وزارت ارتباطات، هیئت دولت اساسنامه جدید سازمان توسعه‌ای فناوری اطلاعات را تصویب کرد."

با توجه به اصلاحیه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران از سوی دولت، دولت به منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص اجازه به سازمان فناوری اطلاعات برای ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر، اساسنامه این سازمان را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتقل شده و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌کند.

وی در ادامه توییت دیگری نیز نوشت: "اکنون دو ضلع بانک تخصصی(پست بانک)، سازمان توسعه‌گر(سازمان فن‌آوری اطلاعات) فعال شده‌اند و به لحاظ ساختاری به دنبال ایجاد ضلع سوم که نهاد مهارت‌افزایی است خواهم بود. برای ضلع سوم بر روی تغییر وظایف و اصلاح ساختار دانشکده مخابرات تمرکز کرده‌ایم."

همچنین تصویب انواع سرمایه‌گذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیات عامل نیز به وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی اضافه می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه