انتخاب عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ای

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی مجوز اپراتور ماهواره ای انتخاب شد.

انتخاب عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ای

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی مجوز اپراتور ماهواره‌ای انتخاب شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود درخواست تعیین عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان دریافت اپراتور ماهواره‌ای را بررسی کرد.

بر اساس بند ۶-۱ کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای مصوب جلسه شماره ۲۶۲ این کمیسیون، محمدحسن انتظاری معاون سازمان پژوهشهای علمی‌صنعتی ایران به عنوان عضو صاحب نظر در این کمیته تعیین شد.

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی است. وی مدیر پروژه ماهواره مصباح بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهرماه امسال (جلسه ۲۶۲) ، کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای در کشور را تصویب کرد که طبق آن، این اپراتور باید تا ۱۰ سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات دهد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه