ارائه خدمات تاکسی آنلاین برای بیماران توسط شرکت اوبر

یک شرکت تاکسی آنلاین خدمت جدیدی برای بیماران ارائه کرده است. پزشکان با کمک این خدمت برای بیماران خود آنلاین تاکسی خبر می کنند و لازم نیست بیمار حتی موبایل داشته باشد.

ارائه خدمات تاکسی آنلاین برای بیماران توسط شرکت اوبر

شرکت اوبر تصمیم دارد خدمت جدید Uber Health را ارائه کند. پزشکان با کمک این خدمت می‌توانند برای بیماران به طور آنلاین تاکسی خبر کنند. هزینه این خدمت نیز از پزشک یا تهیه کننده خدمات درمانی تهیه می‌شود و نه بیمار.

به گزارش عصر ارتباط، این خدمت را می‌توان چند روز یا چند ساعت قبل درخواست کرد. در همین راستا نیازی نیست بیمار برای استفاده از این خدمت به موبایل دسترسی داشته باشد.

اوبر آزمایش این خدمت را تابستان گذشته آغاز کرد و بیش از ۱۰۰ تهیه کننده خدمات درمانی از جمله بیمارستان‌ها، کلینیک و مراکز تراپی از آن استفاده کردند.

این درحالی است که طبق تحقیقات دولت فدرال آمریکا بیش از ۳ میلیون نفر به دلیل مشکلات حمل و نقلی نمی‌توانند از خدمات درمانی مناسب استفاده کنند.