ساخت لباس رباتیک برای افراد معلول

یک شرکت ژاپنی لباس رباتیکی ساخته که دور کمر فرد معلول بسته می‌شود و با خوانش سیگنال‌های ارسالی مغز به ماهیچه‌ها حرکت می‌کند.

ساخت لباس رباتیک برای افراد معلول

 شرکت ژاپنی Cyberdyneدر این اواخر تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرده تا لباس رباتیک HAL Robot Suit را در آمریکا بسازد. این شرکت طی ۱۰ سال گذشته مشغول ساخت فناوری این عضو کمکی بوده اما به تازگی آن را عرضه کرده است.

به گزارش عصر ارتباط، اکنون مرکزدرمانی Brooks Cybernetic در فلوریدا درحال آزمایش این لباس رباتیک است. کاربر می‌تواند لباس مذکور را مانند یک اگزواسکلتون به تن کند.  

در حقیقت لباس رباتیک HALدور کمر کاربر بسته می‌شود و برای افرادی مناسب است که به تنهایی نمی‌توانند راه بروند مانند بیمارانی که دچار ضایعه نخاعی هستند. نکته جالب آنجاست که کاربر می‌تواند لباس رباتیک را با استفاده از مغز خود کنترل کند. این گجت می‌تواند سیگنال‌های بیوالکتریک یا جریان الکتریکی بافت، اعضا یا سیستم‌های سلولی را دریافت کند.  نمونه معمول چنین سیستمی‌ماشینEEG است که می‌تواند امواج مغزی را بخواند.

به هرحال  HAL مجهز به حسگرهایی است که به پاهای کاربر می‌چسبند و سیگنال‌های الکتریکی ارسالی مغز به ماهیچه‌ها را رصد می‌کنند. سپس اگزواسکلتون را به حرکت وا می‌دارند. این لباس به کاربر خود کمک می‌کند به تنهایی راه برود، بایستد و بنشیند.