شکایت از گوگل به دلیل استخدام نکردن سفیدپوستان!

یکی از کارمندان سابق یوتیوب گوگل را به علت تحت فشار قراردادن این شرکت برای استخدام متقاضیان مونث، سیاه و اهل آمریکای لاتین یا اسپانیایی تبار تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

شکایت از گوگل به دلیل استخدام نکردن سفیدپوستان!

در حالی که تا پیش از این شرکت های فناوری آمریکایی بیشتر تمایل به استخدام مردان سفیدپوست داشته اند، با فشار بر این شرکت ها برای جلوگیری از تبعیض نژادی و جنسیتی، شرایط در آنها تغییر کرده و بسیاری از آنها با هدف کاهش تبعیض به استخدام سیاه پوستان، زنان و لاتین تبارها روی اورده اند.

این وضعیت موجب شده تا برخی سفیدپوستان از تبعیض علیه خود در این شرکت ها احساس نارضایتی کنند و حتی از آنها شکایت کنند. از همین رو آرنه ویلبرگ که 9 سال از عمر خود را صرف کار و فعالیت در گوگل کرده، شکایتی را علیه این شرکت در ماه ژانویه تقدیم دادگاه کرده و مدعی شده که سیاست های این شرکت برای جلوگیری از استخدام بیشتر افراد سفید پوست و آسیایی تبارها تغییر کرده است.

وی حتی مدعی شده که گوگل به علت همین شکایت و اعتراض ها به دنبال انتقام گیری از اوست و در نهایت او را در نوامبر سال 2017 اخراج کرده است. در این شکایت از 25 کارمند گوگل که مجری این سیاست های تبعیض آمیز هستند هم شکایت شده است. گوگل ادعاهای مذکور را رد کرده است.

انتهای پیام/آ