اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۶ مرکز مخابراتی در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید دستغیب، پاسداران، سیدالشهدا، نصیرآباد، احمدآباد مستوفی و شهر جدید پرند از تاریخ ۱۴ اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره‌های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵، ۲۳۶۹، ۲۶۸۵ در محدوده خیابان‌های عرفانی، پیاله، همایون، افتخاری، تقوی، صادقی، قمی، ۲۱ آذر، پروین و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده خیابانهای بنی فاطمه، گلستان سوم، مومن نژاد، صیاد شیرازی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات سیدالشهدا مشترکان دارای پیش شماره‌های ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۶، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴ در محدوده خیابان میرزایی در ارتباط تلفنی خود به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شوند.

همچنین در مرکز مخابرات نصیرآباد با پیش شماره‌های ۵۶۶۵، ۵۶۸۷ در محدوده نصیرآباد، شورا، دستغیب، الغدیرغربی، لاله ۱۶، شقایق ۱۰ و در مرکز مخابرات احمدمستوفی اسلامشهر با پیش شماره‌های ۵۶۷۱ در محدوده خیابان‌های امام خمینی و رمضانی ارتباط تلفنی مشترکان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.  

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شهر جدید پرند از ساعت ۲ بامداد ۱۴ اسفندماه به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.

نقد و بررسی بازی