خطرناک‌ترین وسیله الکترونیکی مورد استفاده بشر برای محیط زیست؛ گوشی‌های هوشمند!

تا سال 2020 گوشی‌های هوشمند به خطرناک ترین وسیله الکترونیکی مورد استفاده بشر برای محیط زیست مبدل می‌شوند و میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای توسط آنها از لپ تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند فراتر می‌رود.

خطرناک‌ترین وسیله الکترونیکی مورد استفاده بشر برای محیط زیست؛ گوشی‌های هوشمند!

بررسی‌های انجام شده توسط دانشگاه مک مستر کانادا نشانمی‌دهد پایگاه‌های داده و گوشی‌های هوشمند در میان مخرب ترین تولیدات انسان برای محیط زیست تا سال 2040 خواهند بود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، این بررسی به تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جهان اطراف ما پرداخته و نشانمی‌دهد محصولات فناوری بیش از حد تصور قبلی موجب تصاعد و انتشار گازهای گلخانه ای می‌شوند بنابراین برای محیط زیست بسیار مضر هستند.

تحقیق یادشده حاکیست تا سال 2020 گوشی‌های هوشمند به خطرناک ترین وسیله الکترونیکی مورد استفاده بشر برای محیط زیست مبدل می‌شوند و میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ی توسط آنها از لپ تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند فراترمی‌رود.

اگر چه گوشی‌های هوشمند در حین فعالیت برق کمی مصرفمی‌کنند، اما 85 درصد از فرایند تولید گازهای گلخانه ای از این گوشی‌ها مربوط به زمان تولید آنهاست. عمر باتری کوتاه این گوشی‌ها هم به خرید مکرر مدل‌های جدید گوشیمی‌انجامد. مادربردهای گوشی‌های هوشمند و تراشه‌های به کار رفته در تولید آنها هم حاوی فلزات سختی است که تولید آنها به صرف انرژی بالا و سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد.

در حال حاضر محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها عامل 1.5 درصد از موارد مربوط به گرمایش کره زمین هستند، اما با تداوم روند فعلی این رقم در سال 2040 به 14 درصد افزایشمی‌یابد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه