پردازنده کوانتومی گوگل با هدف حذف رقیبان در حال ساخت!

تا به حال اطلاعات چندانی در مورد تولید پردازنده کوانتومی توسط گوگل در دست نبود، اما حالا مشخص شده که این شرکت یک پردازنده کوانتومی قدرتمند به نام «بریستلکن» طراحی کرده است.

پردازنده کوانتومی گوگل با هدف حذف رقیبان در حال ساخت!

تا به حال اطلاعات چندانی در مورد تولید پردازنده کوانتومی‌توسط گوگل در دست نبود، اما حالا مشخص شده که این شرکت یک پردازنده کوانتومی‌قدرتمند به نام «بریستلکن» طراحی کرده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،از چند سال قبل اخباری در مورد تولید پردازنده‌های کوانتومی‌ توسط آی بی ام به گوش می‌رسد. اما گوگل نیز با تولید پردازنده Bristlecone نشان داده که نمی‌خواهد از رقبای خود عقب بیفتد.

بیت‌های کوانتومی‌یا کیوبیت واحد اصلی اطلاعات در پردازنده‌های کوانتومی‌است و هر چقدر تعداد کیوبیت‌های یک پردازنده بیشتر باشد، اطلاعات قابل پردازش توسط آن و قدرت این پردازنده بیشتر است.

آی بی ام در ماه‌های اخیر موفق به تولید یک پردازنده ۵۰ کیوبیتی شده، اما Bristlecone از توان پردازش ۷۲ کیوبیتی برخوردار است.

پردازنده‌های رایانه‌های کوانتومی‌باید در فضایی به شدت سرد کار کنند تا از شوک ناگهانی و خرابی جان به در ببرند و حتی تولید صدای ناگهانی و پیش بینی نشده ممکن است عملکرد آنها را مختل کند.

تا به حال نرخ خطای بهترین پردازنده‌های کوانتومی‌کمتر از ۰.۵  درصد به ازای هر دو کیوبیت بوده است. اما گوگل مدعی است نرخ خطای پردازنده Bristlecone کمتر از این رقم است. هر چند گوگل رقم دقیق آن را افشا نکرده است.

شرکت‌های فناوری امیدوارند در آینده نزدیک قادر به تولید رایانه‌های کوانتومی‌با پردازشگرهای ۱۰۰ کیوبیتی باشند، تحقق این هدف تولید  ابررایانه‌هایی را ممکن می‌کند که توان پردازش بسیار بالایی داشته و قادر به انجام دهها وظیفه برنامه ریزی شده به طور همزمان هستند.