اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان با اختلال همراه است.

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهید کلانتری و شهید رجایی انجام می شود.

بر این اساس با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷، ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده بلوار بروجردی (شهرزاد)، کمربندی آزادگان، شهرک دولت آباد، بلوار قدس، یگانه و مجتمع نوسازان به مدت ۴۸ ساعت آینده اختلال خواهد داشت.

در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های ۸۸۱۹، ۸۸۲۰، ۸۸۶۴ الی ۸۸۶۷، ۸۸۸۷، ۸۸۸۸، ۸۸۷۸، ۸۸۷۹ در محدوده خیابانهای برزیل، گلزار غربی، اتوبان کردستان از امروز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

از سوی دیگر عملیات کابل برگردان و توسعه شبکه کابل مخابراتی باعث بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید رجائی با پیش شماره های ۸۸۳۶، ۸۸۴۹، ۸۸۸۰، ۸۸۸۵، ۸۸۸۹، ۸۸۹۰ الی ۸۸۹۴ و ۸۶۰۳ در محدوده خیابانهای زرتشت غربی، بلوار کشاورز‏- ولی عصر و فلسطین از روز شنبه ۱۹ اسفندماه به مدت ۳ روز می شود.

نقد و بررسی بازی