اختلال 72 ساعته در مرکز مخابراتی شهید رجائی

شرکت مخابرات تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید رجائی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز( شنبه ) مختل می شود.

اختلال 72 ساعته در مرکز مخابراتی شهید رجائی

شرکت مخابرات تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید رجائی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز( شنبه ) مختل می شود.

به گزارش عصر ارتباط، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید رجائی با پیش شماره های 8836، 8849، 8880، 8885، 8889، 8890 تا8894 و 8603 در محدوده خیابان‌های زرتشت غربی، بلوار کشاورز‌- ولیعصر و فلسطین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

 

نقد و بررسی بازی