اختلال 72 ساعته در سه مرکز مخابراتی تهران!

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، دکتر حسابی و ولیعصر بومهن از تاریخ 20 اسفندماه آغاز می شود.

اختلال 72 ساعته در سه مرکز مخابراتی تهران!

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، دکتر حسابی و ولیعصر بومهن از تاریخ 20 اسفندماه آغاز می شود.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675 و 2691 در محدوده خیابان‌های وفامنش و شهاب، در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره‌های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 6539 و 3961 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات ولیعصر بومهن با پیش شماره های 7622، 7623 و 7625 در محدوده بلوار امام خمینی، ابتدای رودهن و ابتدای بلوار چمران به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.   

نقد و بررسی بازی