قابلیت جالب بلندگوهای هوشمند آمازون؛ بی‌وقفه دستور دهید!

شرکت آمازون قابلیت جدیدی را به دستیار صوتی آلکسای خود افزوده تا این بلندگوی هوشمند بتواند بدون نیاز به هشیار شدن مجدد دستوراتی را به صورت پشت سر هم اجرا کند.

قابلیت جالب بلندگوهای هوشمند آمازون؛ بی‌وقفه دستور دهید!

شرکت آمازون قابلیت جدیدی را به دستیار صوتی آلکسای خود افزوده تا این بلندگوی هوشمند بتواند بدون نیاز به هشیار شدن مجدد دستوراتی را به صورت پشت سر هم اجرا کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، تا پیش از این الکسا هر بار باید با ادای کلماتی خاص فعال می شد تا دستور صادره را اجرا کند، اما از این به بعد این بلندگو می تواند با یک بار بیدارشدن دستوراتی را به صورت متوالی پیگیری و اجرا نماید.
آمازون این قابلیت جدید را حالت پیگیری اعلام کرده و از طریق آن می توانید سوالات متعددی را به طور پشت سر هم از الکسا بپرسید. به عنوان مثال می توانید بدون تکرار مکرر کلمه الکسا از این بلندگو بخواهید تا چراغ ها را خاموش کند و سپس دمای هوا اتاق را تغییر دهد.
البته برای استفاده از این حالت نباید بین فرامین متفاوت شما پنج ثانیه فاصله بیفتد. در طی این 5 ثانیه یک حلقه رنگی آبی رنگ بر روی بلندگوهای الکسا روشن باقی می ماند و اگر طی این مدت کاربر صحبتی نداشته باشد، الکسا به طور رسمی به حالت خواب خود بازمی گردد و باید دوباره با گفتن هی الکسا آن را بیدار کنید. این قابلیت بر روی همه بلندگوهای الکسا و از جمله اکو و اکو دات فعال شده است.