اختلال در 2 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید لطیفی و شهید کاظمیان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (سه شنبه 22 اسفند) مختل می‌شود.

اختلال در  2 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید لطیفی و شهید کاظمیان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (سه شنبه 22 اسفند) مختل می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره‌های 2293 تا 2298، 2675 و 2691 در محدوده خیابان‌های وفامنش، شهاب و کوچه مهتاب به مدت 72 ساعت مختل می شود.

همچنین ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شهید کاظمیان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.