اذیت و آزار زنان شاغل در شرکت بزرگ مایکروسافت!

بر اساس تعدادی از احکام تازه منتشر شده دادگاه‌های مختلف در آمریکا، زنان شاغل در مایکروسافت که پست های فنی را بر عهده دارند، به شدت از مزاحمت‌های جنسی همکاران مردشان در عذاب هستند.

اذیت و آزار زنان شاغل در شرکت بزرگ مایکروسافت!

بر اساس تعدادی از احکام تازه منتشر شده دادگاه‌های مختلف در آمریکا، زنان شاغل در مایکروسافت که پست‌های فنی را بر عهده دارند، به شدت از مزاحمت‌های جنسی همکاران مردشان در عذاب هستند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، این زنان از سال 2010 تا سال 2016 در مجموع 238 شکایت را به علت تبعیض‌های جنسیتی، مزاحمت‌های جنسی و غیره که توسط همکاران مردشان صورت گرفته به ثبت رسانده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود میزان مزاحمت‌های واقعی و تبعیض‌های جنسیتی در این شرکت بسیار بیش از این رقم باشد و تعداد گسترده ای از زنان به علل مختلف شکایت‌های خود را به ثبت نرسانده باشند.

افشای اسناد یادشده ناشی از پیگیری یک شکایت قضایی توسط یک زن است که ابتدا در سال 2015 توسط وی به ثبت رسیده بود. بر این اساس وی مدعی شده بود نظام درجه بندی داخلی مایکروسافت به نفع مردان عمل می‌کند و کاملا تبعیض آمیز است. این زن خواستار تغییر نظام یادشده که جلوی پیشرفت زنان را می‌گیرد شده بود.

به دنبال این شکایت و به منظور بررسی فرهنگ کاری حاکم بر مایکروسافت محتوای شکایات مشابه دیگر علیه این شرکت هم افشا شد و وکلای مدافع پرونده مذکور مدعی هستند سوابق مایکروسافت حاکیست که این شرکت فضایی جنسیت زده علیه زنان دارد و موجب تداوم آزار جنسی و مزاحمت برای کارکنان زن می‌شود و کارکنان مرد اغلب در صورت انجام چنین رفتارهایی مجازات نشده باقی می‌مانند. قرار است رسیدگی به این پرونده در هفته‌های آینده ادامه یابد.