راه‌اندازی یک صفحه وب توسط آیفون، برای مدیریت فرزندان!

اپل یک صفحه وب طراحی کرده که به والدین آموزش می‌دهد میزان استفاده فرزندانشان از آیفون را مدیریت کنند.

راه‌اندازی یک صفحه وب توسط آیفون، برای مدیریت فرزندان!

اپل یک صفحه وب طراحی کرده که به والدین آموزش می‌دهد میزان استفاده فرزندانشان از آیفون را مدیریت کنند.

به گزارش عصر ارتباط،  اپل در واکنش به  شکایت سرمایه‌گذارانش درباره خطر اعتیاد کودکان به آیفون، یک وب سایت راه‌اندازی کرده که به والدین روش‌هایی را آموزش م‌یدهد تا استفاده فرزندانشان از گجت‌ها را مدیریت کنند. درهمین راستا صفحه Families  مجموعه‌ای از گزینه‌های انتخابی را برای والدین فراهم می‌کند.

به عنوان مثال این صفحه به والدین نشان م‌یدهد چگونه خریدهای اینترنتی فرزندان با گوشی‌های آیفون را کنترل کنند، موقعیت مکانی فرزندان را رصد کنند و به نوجوانان اجازه ندهند هنگام رانندگی از موبایل استفاده کنند.

طی ماه‌های گذشته برخی از سرمایه گذاران اپل این شرکت را متهم کردند هیچ اقدامی برای اجتناب از اعتیاد کودکان به موبایل هایشان انجام نمی‌دهد.