ثبت 83 شکایت آزار جنسی علیه زنان در سال 2017 در شرکت مایکروسافت

مایکروسافت نسبت به انتشار اطلاعاتی در مورد آزارجنسی مداوم کارکنان زن این شرکت و همین طور تبعیض های شغلی علیه بانوان در آن واکنش نشان داد.

ثبت 83 شکایت آزار جنسی علیه زنان در سال 2017 در شرکت مایکروسافت

مایکروسافت نسبت به انتشار اطلاعاتی در مورد آزارجنسی مداوم کارکنان زن این شرکت و همین طور تبعیض های شغلی علیه بانوان در آن واکنش نشان داد.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از فارس، یکی از مدیران ارشد این شرکت روز گذشته (26 اسفند) اعلام کرد مایکروسافت به طور مداوم در مورد موضوعاتی که توسط زنان مطرح شده، تحقیق کرده و حدود 20 نفر را در سال گذشته به علت شکایت‌هایشان در مورد آزار جنسی از مایکروسافت اخراج کرده است.

کاتلین هوگان مدیر واحد کارکنان مایکروسافت در ایمیلی که برای همه کارمندان این شرکت ارسال کرده، تصریح کرده مایکروسافت در سال 2017 دقیقا 83 شکایت به علت آزار جنسی دریافت کرده است. تعداد کل کارکنان مایکروسافت در آمریکا 65 هزار نفر است.

در 50 درصد از موارد شکایت ها، کار به تحقیق و بررسی رسیده و بیش از نیمی از تحقیقات منجر به لغو قرارداد با کارکنان به علت رفتار غیرقابل پذیرش شده است.

علیرغم این ادعاها شکایاتی علیه مایکروسافت مطرح شده که بر طبق آن این شرکت به طور نظام مند جلوی ارتقای زنان یا افزایش حقوق آنها را گرفته است. مایکروسافت می گوید چنین سیاستی ندارد و بر علیه زنان تبعیض روا نمی دارد. با این حال رسیدگی به شکایت یادشده علیه مایکروسافت ادامه می‌یابد.