انتصاب جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک

محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سرائیان را به عنوان عضو و جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

انتصاب جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش  عصر ارتباط، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سرائیان را به عنوان عضو و جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

وی هم اکنون رئیس سازمان فناوری اطلاعات است که با حفظ سمت به عنوان عضو و جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارت ارتباطات منصوب شده است.

در متن حکم آذری جهرمی آمده است:

با عنایت به ماده ۵ مصوبه ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «عضو و جانشین رئیس کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارت متبوع» منصوب می کنم.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه